Monivammaisten hyvinvointilomat 2019 Vähäjärven lomakodissa

STEAn rahoituksella tuetut monivammaisten hyvinvointilomat järjestetään vuonna 2019 yhteistyössä Solaris-lomien kanssa touko- ja heinäkuussa Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla sekä syyskuussa Kylpylähotelli Peurungassa Laukaassa Jyväskylän lähellä.

Lomat ovat 5 vuorokauden pituisia. Lomilla on täysihoito, majoitus 2 hengen huoneissa ja tarjolla on sekä asiapitoista että monenlaista liikunta-, harrastus- ym. virkistystoimintaa.

Loman omavastuuosuus on 60 euroa.

Lomia voivat hakea  vammaiset aikuiset, jotka eivät edellisenä vuonna (v. 2018) olleet tuetulla lomalla minkään järjestön kautta. Etusijalla ovat he, jotka eivät ole koskaan ennen saaneet tuettua lomaa tai lomasta on kulunut useampia vuosia.


Lomia haetaan Solaris-lomien lomakkeilla, joita saa mm. Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton toimistolta ja Solaris-lomilta. Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti Solaris-lomien kotisivujen kautta. Hakemus tulee toimittaa perille viimeistään 3 kuukautta ennen lomajaksoa. Mahdollisuudet lomaan ovat paremmat, jos hakija ilmoittaa ainakin kaksi lomajakson vaihtoehtoa.

Lomien myöntämisestä päättää Solaris-lomat hakemusten perusteella. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Pidättehän siis huolta, että hakemuslomake on huolellisesti ja selvästi täytetty ja kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Erityisen tärkeää on, että loman tarve on perusteltu: taloudelliset, terveydelliset, sosiaaliset ja muut mahdolliset perustelut. Erityisesti terveydelliset seikat kannattaa kertoa erittäin tarkasti.

Loman saajille Solaris-lomat lähettää noin kuukautta ennen myönnettyä lomaa kirjeen ja laskun loman omavastuuosuudesta (60 e), joka on maksettava eräpäivään mennessä, muuten loma peruuntuu.

Jos sairastuminen tai muu syy estää myönnetylle lomalle lähtemisen, peruutuksesta tulee ilmoittaa suoraan Solaris-lomiin.

Yhteystietoja:
Solaris-lomat, www.solaris-lomat.fi, p. 0600 418 200, Solaris@solaris-lomat.fi
Vähäjärven lomakoti, p. (03) 6543 124, lomakoti@vahajarvi.fi
Kylpylähotelli Peurunka, p. 020 751 6767